Deelnemen op projectbasis

Bij veel van de uitvoeringen die de HOV geeft, kunnen zangers en zangeressen op projectbasis deelnemen.
Aanmelden daarvoor is geen garantie dat je mee kunt doen. Het is aan de dirigent om te bepalen, na een stemtest, of je geschikt bent en past in de stemmen waar versterking nodig is. Als je niet gekozen wordt, betekent dat dus niet dat je een slecht zanger of zangeres bent. 

De deelnamekosten voor de Petit Messe Solennelle zijn 60 euro. We zijn ermee gestart begin mei 2018. Instromen kan nog.

In december 2018 beginnen we met de repetities voor Bach's Matthäus Passion die we op 14 april, palmzondag 2018, zullen uitvoeren. De Petit Messe is een uitstekende voorbereiding voor Bach!


 

De HOV registreert deze gegevens uitsluitend om de projectleden in de concertuitvoering te kunnen meenemen. De HOV deelt deze gegevens niet met derden. De gegevens, inclusief een pasfoto als die beschikbaar is. verschijnen wel voor de duur van het project op de ledenlijst. Het telefoonnummer is nodig om in uitzonderlijke gevallen het niet doorgaan van een repetitie te kunnen melden. Het bankrekeningnummer is voor het uitvoeren van de automatische incasso voor de contributie.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor de toezending van de nieuwsbrief.