Deelnemen op projectbasis

Bij veel van de uitvoeringen die de HOV geeft, kunnen zangers en zangeressen op projectbasis deelnemen.
Aanmelden daarvoor is geen garantie dat je mee kunt doen. Het is aan de dirigent om te bepalen, na een stemtest, of je geschikt bent en past in de stemmen waar versterking nodig is. Als je niet gekozen wordt, betekent dat dus niet dat je een slecht zanger of zangeres bent. 

De deelnamekosten voor de Matthäus zijn 60 euro. We starten er stevig mee in januari 2017.