Op de bijgaande pagina's leest u een opsomming van de concerten vanaf 1949. Veel van de gegevens van de eerste jaren van de HOV ontbreken nog. We houden ons aanbevolen voor inlichtingen over programma, uitvoerenden en begeleiding!