Word "Vriend van de HOV"

Vrienden zijn belangrijk voor ons. Ze zijn extra verbonden met de vereniging en krijgen een waardevolle status die resulteert in directe informatie over het wel en wee van de HOV, en, niet onbelangrijk, korting op toegangsprijzen voor voorstellingen.

Bij 50€ vriendenbijdrage geven we u graag een vrijkaart voor één concert per jaar.

Wilt u de onderstaande gegevens zorgvuldig invullen.

Dank u zeer!


 

We verzoeken u het bedrag over te maken op rekeningnummer
NL33RABO0149312725
ten name van Penningmeester HOV, onder vermelding van Vriendenbijdrage