DE HEERLENSE ORATORIUMVERENIGING:


De Heerlense Oratoriumvereniging (HOV) werd opgericht in 1949 op initiatief van de dirigent Jef Soomers. In de beginjaren legde het koor zich vooral toe op de jaarlijkse uitvoering van de Matthäuspassion. Gaandeweg heeft de HOV zich echter een veelzijdig repertoire opgebouwd, van barok tot modern klassiek. De HOV is het enige oratoriumkoor in de regio oostelijk Zuid-Limburg. Een oratoriumkoor is een gemengd koor dat zich voornamelijk bezighoudt met de voorbereiding en uitvoering van grote werken voor koor, solisten en orkest. In de praktijk zijn dit meestal oratoria en missen. De HOV staat onder leiding van Emmanuël Pleijers, die naast de HOV nog enkele andere bekende Limburgse koren onder zijn hoede heeft. Hij wordt bijgestaan door de vaste repetitor en begeleider Paul Huijts.

De Uitvoeringen

Oratoria en concertmissen vergen veel voorbereiding en organisatie en zijn bovendien nogal kostbaar,
daardoor is het aantal uitvoeringen van de HOV in een jaar beperkt. Er is jaarlijks een grote uitvoeringen als het haalbaar is wordt in het voorjaar tevens een passie uitgevoerd. Daarbuiten verleent de HOV haar medewerking aan evenementen in de regio, zoals Kerstconcerten en optredens op Het Parcours te Maastricht. De HOV heeft ervoor gekozen om naast bekende oratoria en missen ook minder bekende c.q. minder uitgevoerde werken onder de aandacht te brengen. Tot dusverre is daar door publiek en pers zeer positief op gereageerd.

Waarom Zingen?

Zingen is in veel opzichten een plezierige hobby. Samen muziek maken en toewerken naar een mooieconcertuitvoering met solisten en orkest zijn echte belevenissen waar je met plezier aan terug denkt.Zingen is gezond voor de geest, na een inspannende repetitie voelen zangers zich ontspannen en energiek. En niet op de laatste plaats is zingen in een koor een sociaal gebeuren.

Geschiedenis

De Heerlense Oratoriumvereniging (HOV) werd op initiatief van dirigent Jef Somers op 21 september 1949 opgericht. Het was onder zijn inspirerende leiding dat reeds in het Bachjaar 1950 de Matthäus Passion voor het eerst door de HOV in Heerlen kon worden uitgevoerd. In de eerste 25 jaren van haar bestaan heeft de HOV dit werk meer dan 70 maal uitgevoerd. Hiermee heeft het koor zich opgewerkt tot hartstochtelijk pleitbezorger van dit soort barokmuziek, in een tijd dat de belangstelling van het Limburgse publiek zich nog vooral richtte op het lyrisch-romantische genre. Naast de passiemuziek heeft het koor zich van begin af aan bezig gehouden met een grote verscheidenheid aan muzieksoorten: Bastiën en Bastiënne (W.A. Mozart), Quatro Pezzi Sacri (G. Verdi), Psalmus Hongaricus (Z. Kodály), Orpheus en Euridice (C.W. Gluck), Requiem (G. Fauré).

Van 1975 tot 1980 heeft de HOV twee dirigenten gekend, te weten Ger Withag en Pierre Willems. Na deze snelle dirigentenwissel kwam de vereniging in 1980 in rustiger vaarwater. De Akense dirigent Fritz TerWey, onder andere dirigent van het internationaal bekende 'Der Junge Chor' heeft tot 1993 de leiding over het koor gehad.

Direct na zijn aantreden stelde hij dat men zich niet uitsluitend aan de oratoriumstijl moest vastklampen en dat een grondige verjonging en verfrissing van de koorklank tot de prioriteiten behoorden.

Onder zijn leiding werden onder andere uitgevoerd: Die Schöpfung (J. Haydn), Lauda per nativita del Signor (0. Respighi), Stabat Mater (Szymanowski), Requiem (W.A. Mozart), Messiah (G.F. Händel), Missa Brevis (Z. Kodály), Ein Deutsches Requiem (J. Brahms), Matthäus Passion (J.S. Bach), Johannes Passion (J.S. Bach).

Na het vertrek van TerWey in 1993 heeft de HOV de dirigent Emmanuël Pleijers aangetrokken. Onder zijn leiding zijn de volgende werken in het repertoire opgenomen: Markus Passion (J.S. Bach), Passione di Christo secondo S. Marco (L. Perosi), (maart 1994 Nederlandse première), Cantate 142 (J.S. Bach), Messiah (G.F. Händel), Requiem (M. Duruflé), Requiem (G. Fauré), Petite Messe Solennelle (G. Rossini), Die Sieben Worte Christi am Kreuz (C. Frank), Requiem (A. Bruckner), Der Tod Jesu (C.H. Graun), Matthäus Passion (G.Ph. Telemann), Die Schöpfung (J. Haydn), Gloria (Poulenc) ,Messa di Gloria (G. Puccini), Gloria (A. Vivaldi), De Profundis (Gounod), Requiem (Gounod) Requiem (Cerubini), Samson (Händel), Judas Maccabeus (Händel), De Veertien Stonden (Andriessen), Matthäus Passion (Bach), Pauken messe (Haydn), Die Passion (Herzogenberg), A Child of our Time (Tippett), Elias (Mendelssohn).